CHIA SẺ CÂU CHUYỆN CỦA BẠN

Đây là cơ hội để bạn có ý kiến và tham gia vào một chương trình toàn tiểu bang nhằm cải thiện sức khỏe của những người trẻ tuổi.

Bạn có thể gửi cho chúng tôi suy nghĩ của mình bằng văn bản, quay video, tải lên tệp video/âm thanh/hình ảnh hoặc thực hiện tất cả những điều trên để giúp hình thành các giải pháp cho tương lai.

Nếu bạn dưới 18 tuổi, vui lòng nhờ cha mẹ hoặc người chăm sóc chia sẻ câu chuyện của gia đình bạn.Chúng tôi muốn chia sẻ những câu chuyện để truyền cảm hứng cho những người có quyền quyết định và các tổ chức nhằm tạo ra sự khác biệt trong các cộng đồng địa phương.

Chúng tôi đang thu thập thông tin này để chúng tôi có thể liên lạc xin phép bạn trước khi chia sẻ công khai câu chuyện của bạn.


Cám ơn sự quan tâm của bạn!

Chúng tôi chỉ nhận bài dự thi của những người từ 18 tuổi trở lên tại thời điểm này.

Nếu bạn vẫn muốn chia sẻ, vui lòng nhờ cha mẹ hoặc người chăm sóc gửi câu chuyện và trải nghiệm của gia đình bạn.

Hãytruy cập trang mạng hay đăng ký nhận bản tin của chúng tôi để biết các thông tin cập nhật về Tương lai Lành mạnh.
(Nếu bạn dưới 18 tuổi, vui lòng xin phép cha mẹ/người chăm sóc trước)

Image title


Chúng tôi nhìn thấy một tương lai với các cộng đồng sôi động, nơi những người trẻ được kết nối, năng động, thưởng thức những món ăn lành mạnh và cảm thấy phấn khởi.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Tương lai Lành mạnh (Future Healthy) hoặc chia sẻ câu chuyện của mình, bạn có thể gửi email về cho chúng tôi theo địa chỉ futurehealthy@vichealth.vic.gov.au.

Chúng tôi muốn biết làm thế nào để chúng tôi có thể tạo ra một Victoria khỏe mạnh hơn cho những người trẻ tuổi. Chúng tôi muốn nghe về các trải nghiệm và các ý kiến của bạn về:

  • hoạt động tích cực trong khu phố của bạn

  • cách bạn duy trì kết nối với mọi người trong cộng đồng của bạn

  • tiếp cận thực phẩm tốt cho bạn và trái đất này

Bạn có thể gửi câu chuyện về Tương lai Lành mạnh của mình ở bất kỳ định dạng nào (hình ảnh, video, âm thanh, v.v.) hoặc bằng văn bản. Vui lòng giới hạn video và âm thanh dưới 1 phút và văn bản của bạn dưới 300 ký tự.Khi bạn tưởng tượng về một tương lai lành mạnh, thì đối với bạn nó sẽ ra sao?


(tối đa 300 ký tự)


VÀ / HOẶC


THÂU LẠI CÂU TRẢ LỜI CỦA BẠN


VÀ / HOẶC

Browse

Bạn có thể thêm video, hình ảnh, tệp âm thanh hoặc bất kỳ thứ gì khác mà bạn muốn nhằm có thể giúp kể câu chuyện của bạn.
Vui lòng giới hạn video và âm thanh dưới 1 phút (Kích thước tệp tối đa 150MB)


(Chúng tôi sẽ cho bạn biết nếu câu chuyện của bạn được chọn và trước khi nó được sử dụng)